7%

Vidzemes reģiona ekonomiskās viedās specializacijas novērtējums

Labdien!

Aicinām Jūs piedalīties novērtējumā par Vidzemes reģiona ekonomisko potenciālu un perspektīvu. 

Vidzemes plānošanas reģions (turpmāk arī - VPR) atjauno ekonomikas mērķtiecīgas pārejas stratēģiju uz augstāku pievienoto vērtību, produktivitāti un efektīvāku reģiona resursu izmantošanu, kas tiek dēvēta arī par viedo specializāciju.

Vidzemes viedā specializācija ir cieši saistīta ar reģiona ekonomikas pašreizējo attīstības līmeni un konkurētspējas priekšrocībām - esošajām un potenciālajām.

Lai VPR mērķtiecīgāk un efektīvāk veicinātu ekonomisko izaugsmi, lūgums Jums novērtēt, jūsuprāt, perspektīvākās jomas Vidzemes reģionā viedajai specializācijai un nozīmīgākos ietekmējošos faktorus, kas to var ietekmēt.

Pētījuma dati tiks analizēti tikai apkopotā veidā. Jūsu sniegtā informācija tiks kodēta un paliks konfidenciāla. Ja Jums ir jautājumi par aptauju vai datu izmantošanu, lūdzu sazinieties ar aptaujas zinātnieci PhD. oec. cand. Līgu Brasliņu pa tālruni 265 99 481 vai  e-pastu - liga@innomatrix.org.  Liels paldies jau iepriekš par Jūsu laiku!

Jūsu dati